Kačírek

- Kačírek je přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách, nebo bagrován z říčního dna. Jedná se o drobné oblázky různé velikosti. Nejvíce využívaný Kačírek pro dětská hřiště má velikost v rozmezí od 2 do 8mm. Jednotlivá zrna kačírku mají ohlazené hrany. Označení Kačírek  se používá zejména pro drobnější zrnitosti, neboť připomínají gastrolity v žaludcích kachen. Kačírek se používá pro různé podsypy, zásypy využívané k absorpci vody a vyrovnání terénních nerovností. Praný Kačírek je využíván i jako dekorace v zahradách a také na okrajích či na dně zahradních jezírek. Vzhledem k tvaru zrn a oblázků je vrstva kačírku prakticky nezhutnitelná. Proto je jeho použití vhodné zejména tam, kde tato vlastnost nevadí např. jako dopadová plocha na dětských hřištích. Kačírek dobře odvádí vodu do spodních vrstev a rychle schne, ale při pádu se chová částečně jako tekutina, pod člověkem se ,,rozteče‘‘ a ztlumí náraz. Prorůstání vrstvy kačírku rostlinami lze zabránit položením vhodné geotextilie mezi Kačírek a podklad. Kačírek volíme jako dopadovou plochu pro prvky s kritickou výškou pádu vyšší než 1,0m.
Image
Image
Image
Image
Image
TEWIKO systems, s.r.o. (Liberec) - idatabaze.czVětrací systémy, ventilační systémy, ventilátory - idatabaze.cz